FUNDACJA KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

CELE


Fundacja Książąt Lubomirskich powstała jako wyraz i rozwinięcie działalności dobroczynnej, prowadzonej od wielu wieków przez rodzinę Lubomirskich. Jej fundatorem jest książę Stanisław Lubomirski - Lanckoroński, a prezesem książę Jan Lubomirski - Lanckoroński, który szczególnie wspiera i angażuje się w przedsięwzięcia związane z historią rodzinnych miejscowości oraz inicjatywami młodzieżowymi. Należy do wielu organizacji kulturalnych i dobroczynnych, takich jak Polski Związek Ziemiański.

 

W ramach organizacji działają członkowie zasłużonego rodu, szczególnie zaangażowani w prace społeczne. Wykazują się troską o osoby potrzebujące oraz o zachowanie dziedzictwa Narodowego.

 

Fundacja wspiera rozwój polskiej sztuki, nauki, rozwija projekty medyczne i edukacyjne. Zakres działalności organizacji jest bardzo szeroki, od wspierania ekologicznego budownictwa, poprzez fundowanie stypendiów dla studentów, zakup sprzętu komputerowego i medycznego, aż po odbudowę szczególnie  cennych zabytków.

 

Cele Fundacji są uniwersalne.  Mogą być realizowane w każdym miejscu, dlatego Fundacja działa na terenie całego kraju. Zostały one precyzyjnie zdefiniowane w akcie  jej ustanowienia oraz Statucie w pięciu punktach. Obejmują:

 

 • stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych
 • wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających wyżej wymienione postawy
 • pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie  działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz  aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży z  zasłużonych dla Polski rodzin
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na  aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa  patriotycznego
 • działalność na rzecz organizacji, których celami  statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie  kultury fizycznej i sportu
 • wspieranie i tworzenie ogólnodostępnych placówek medycznych

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Działania statutowe Fundacji stanowią rozwinięcie celów jej powstania i praktyczne przeniesienie  tych celów na grunt ich realizacji. Obecnie prace Fundacji koncentrują się na wsparciu finansowym, organizacyjnym i programowym przedsięwzięć związanych z rodziną Lubomirskich i jej historią, takich jak wydawanie źródeł historycznych, wsparcie odbudowy zabytków na terenie Wiśnicza, finansowaniu grupy rekonstrukcji historycznych działającej na zamku wreszcie Klubu Sportowego Szreniawa.

 

W roku bieżącym Jan Lubomirski, działając w ramach Fundacji Książąt Lubomirskich, współfinansuje stypendium imienia księcia Aleksandra Lubomirskiego przeznaczone dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pochodzących z Kresów Rzeczypospolitej, wspiera finansowo i organizacyjnie grupę rekonstrukcji historycznych Per Saecula  i klub piłkarski Szreniawa z Wiśnicza, była kluczowym partnerem ogólnopolskiej konferencji Szansa dla Zbytków 2012, prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup karetki ratunkowej dla szpitala powiatowego w Bochni.

 

Wcześniejsze działania dobroczynne Jana Lubomirskiego objęły między innymi:

 

 • organizację trzech bali charytatywnych na zamku w Wiśniczu
 • remont części sal zamkowych i ich dostosowanie do współczesnych potrzeb
 • zakup komputerów dla szkoły podstawowej w Wiśniczu
 • współfinansowanie konferencji „Szanse dla zabytków 2012”
 • współfinansowanie działalności klubu piłkarskiego Szreniawa
 • wsparcie działalności grupy rekonstrukcji historycznych Per Saecula
 • nowe wydanie pierwszej książki kucharskiej napisanej w języku polskim Compendium Ferculorum albo zebranie potraw autorstwa Stanisława Czernieckiego
 • współorganizowanie wystawy Lubomirscy w Wilanowie. Polityka i prywatność wspólnie z Muzeum Pałacem w Wilanowie i wydanie książki o tym samym tytule
 • wsparcie odbudowy barokowego kościoła klasztornego w Wiśniczu
 • zakup wyposażenia placu zabaw dla przedszkola prywatnego w Warszawie

 

Najbardziej aktualne informacje na temat działalności charytatywnej podejmowanej przez Jana Lubomirskiego można uzyskać na stronie Fundacji: www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl

projekt i wykonanie: synermedia.pl

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej o ciasteczkach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności..

Akceptuję politykę cookies.

EU Cookie Directive Module Information